Apiwise in jaarverslag Geonovum

Vorige week werd het jaarverslag van Geonovum, "Geonovum in Vogelvlucht", gepubliceerd met onder andere een interview met ons over Linked Data. Geonovum is een overheidsstichting die zich bezig houdt met het standaardiseren en ontsluiten van geo-informatie en initiatiefnemer van het Platform Linked Data Nederland.

Ook wij zijn betrokken bij dit platform en pleiten daar voor een ontwikkelaars-vriendelijke manier van data ontsluiting door middel van API's. Samen met Freshheads en Brentjens Geo-ICT ontwikkelden wij hiervoor een demo die laat zien hoe verschillende databronnen aan elkaar gekoppeld zijn: http://almere.pilod.nl/bgtld.

"Geonovum in Vogelvlucht" is hier te lezen: http://www.geonovum.nl/nieuws/geonovum-vogelvlucht-0.

Interview Linked Data